Poniżej zamieszczam filmik instruktażowy jak można wygenerować pliki Gerber potrzebne do wykonania PCB w zakładzie wykonującym obwody drukowane. Dosyć długo szukałem instrukcji i były one niepełne, tutaj Youtuber krok po kroku prowadzi przez wszystkie etapy generowania tychże plików. A do przeglądania bądź podglądu wygenerowanych plików polecam program ZofzPCB.

Device: GERBER_RS274X

1. Component            %P\Gerbers\%N.cmp
Top, Pads, Vias
2. Solder                   %P\Gerbers\%N.sol
Bottom, Pads, Vias
3. Component Silk      %P\Gerbers\%N.plc
Dimension, tPlace, tNames
4. Solder Silk            %P\Gerbers\%N.pls
Dimension, bPlace, bNames
5. Component Stop   %P\Gerbers\%N.stc
tStop
6. Solder Stop         %P\Gerbers\%N.sts
bStop
7. Drill                   %P\Gerbers\%N.ncd
Device: EXCELLON
Drills, Holes

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.